vegan freinly
0
0
Subtotal: 0.00 

אין מוצרים בסל הקניות.

אין מוצרים בסל הקניות.

מדיניות שימוש וביטולים

נבקש כי תקרא בעיון את התנאים שיפורטו להלן, שכן הכניסה והשימוש באתר כפופים להם, לרבות שינויים שיערכו בהם מעת לעת.

א. קניין רוחני

 • האתר וכל התכנים הנמצאים בו מוגנים על פי דיני הקניין הרוחני, לרבות דיני זכויות היוצרים ודיני סימני המסחר. תכנים אלה כוללים, למשל, טקסטים, תמונות, איורים, סרטוני וידאו, קטעי שמע (אודיו), יישומי תוכנה וכיו"ב, כמו גם שמות המסחר המוגנים וסמלים נוספים.
 • כל הזכויות באתר ובחומרים הנמצאים בו שמורות לבעליהם – אשר הנו סיון טרם או צדדים שלישיים אשר התירו לסיון טרם לכללם באתר.
 • משתמש באתר הסבור כי מופיע בו חומר שאין להציגו מכל סיבה שהיא, מתבקש לפנות לאתר באמצעות שליחת דוא"ל לכתובת cookiecef@gmail.com והחומר יוסר ככל שפנייתו תמצא מוצדקת.
 • השימוש באתר ובתכנים הנמצאים בו מותר על פי תנאי "שימוש הוגן" כמובנו בסעיף 19 לחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007. לפיכך, מותר לך לעשות באתר ובחומרים שימוש למטרות לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות ("ציטוטים"), או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך ובלבד שהשימוש בהם ייעשה בהגינות מבחינת מטרת השימוש ואופיו; אופי היצירה שבה נעשה השימוש; היקף השימוש ביחס ליצירה בשלמותה והשפעת השימוש על ערכה של היצירה. בנוסף, בעת שימוש בחומרים נדרש להקפיד על מתן ייחוס הולם (קרדיט) ליוצר היצירה ולהימנע מלנקוט בכל פעולה פוגענית ביחס ליצירה, ככל שיש בה כדי לפגוע בכבודו או בשמו של היוצר.
 • מעבר לכך, חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש אחר בחומרים, גם אלה המפורסמים באתר וגם אלה הנרכשים דיגיטלית, לרבות העתקה, הפצה, שיתוף, עריכת שינויים וכיוצא באלה, וזאת ללא קבלת הרשאה מראש ובכתב מאת סיון טרם.
 • במקרים בהם יותר שימוש בחומרים תחת "רישיון פתוח" – יצוין הדבר במפורש והשימוש בחומרים יהא כפוף לתנאי רישיון זה.
 • משתמש המעלה חומרים, מידע ותגובות לאתר מקנה בכך לסיון טרם הרשאה חופשית ומלאה, ללא תמורה, לעשות בעצמו, או באמצעות אחרים, שימוש באלה בכל צורה, מדיה ופורמט שהוא.

ב. קישורים לאתרים חיצוניים

 • באתר יכול שיופיעו קישורים (Links) המפנים לאתרים חיצוניים לאתר. אלה נוצרו לנוחות המשתמש, אך אינם נמצאים בשליטת סיון טרם והיא אינה אחראית בכל דרך שהיא לתוכן המופיע בהם, כך שגם אין לראות בקישורים אלה כאישור של סיון טרם לאמור בהם. יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מהעובדה כי לעיתים היא תפנה לתוכן באתר החיצוני.
 • משתמש באתר הסבור כי קישור לתוכן או אתר חיצוני אינו ראוי/תקין מכל סיבה שהיא, מתבקש לפנות לאתר באמצעות דוא"ל לכתובת cookiecef@gmail.com והקישור יתוקן/יוסר ככל שפנייתו תמצא מוצדקת.

גאבטחת מידע והגנת הסייבר

 • כידוע, רשת האינטרנט חשופה לסיכונים שונים של חדירה למאגרי מידע, העתקה או שינוי של מידע המופיע בהם, הונאות מקוונות כגון "פישינג" (דליית מידע על ידי גורמים עוינים תוך התחזות לגורם מוסמך) וכדומה.
 • סיון טרם נוקטת באמצעים מתקדמים לאבטחת המידע האגור באתר והשירותים הניתנים באמצעותו, בין היתר באמצעות דרישת הזדהות של סיון טרם (כפי שיפורט להלן) או באמצעות דרישת הזדהות של צדדי ג' המורשים על ידי סיון טרם, אך מטבע הדברים, אינה יכולה למנוע באופן מוחלט את התממשות כל הסיכונים האמורים. לפיכך, המשתמש באתר פוטר בזאת את סיון טרם ומי מטעמה, מכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה העלולים להיגרם לו, במישרין או בעקיפין, במהלך השימוש באתר או כתוצאה מהשימוש בו ובתכניו.
 • באחריות המשתמש לשמור בסודיות על פרטי הזיהוי שלו לאתר, כמו גם לנהוג בעירנות ובזהירות, למשל, ביחס להודעות "פישינג", אשר עלולות להישלח, לכאורה, בשם סיון טרם. בתוך כך, סיון טרם ממליץ להשתמש באמצעי אבטחה נוספים של מערכת ההפעלה במחשב ובתוכנות מתאימות, כמו גם להימנע מלהשתמש בשירותים המזוהים שבאתר באמצעות מחשבים ורשתות פומביים.

ד. מדיניות הפרטיות

איסוף, שמירה ושימוש במידע

 • לשם רכישת מוצרים באתר יידרש המשתמש לספק מידע אישי הכולל: שם מלא; טלפון וכתובת דוא"ל.
 • לשם מתן שירותים בתשלום, במקרה של הרשמה לקורס תעודה בתשלום, ייאספו ויישמרו פרטי התשלום של המשתמש.

כלים טכנולוגיים לאיסוף מידע – כללי

 • סיון טרם עושה שימוש בכלים טכנולוגיים מקובלים של צדדים שלישיים לצורך איסוף מידע אישי ומידע אנונימי, כדוגמת cookies “Google” analytics , תגי אינטרנט וטכנולוגית Facebook © pixel, וזאת בין היתר לצורך ניתוח נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ולצורך שיפור חוויית גלישת המשתמש. כך למשל נאסף מידע כגון מידע על ביצועי תלמידים, דפוסי למידה, ונתונים אודות היסטוריית הגלישה של המשתמש באתר לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר. בהפעלת כלים אלו באתר, החברות המספקות את הכלים (למשל Google ו- Facebook) עושות שימוש ב- cookies שלהן לזיהוי מכשירך ולאיסוף מידע כגון כתובת ה IP שלך, מזהים ייחודיים למכשיר ממנו הנך גולש ומאפייניו, פעילותך באתר והעמודים בהם צפית ועוד. ה- cookies עשויים לאפשר להן לזהות את מכשירך אף לאחר היציאה מאתר קוקי כיף. המידע הנאסף על ידן עשוי להישמר במאגרי המידע של החברות מחוץ לישראל. לעניין זה  ניתן  לעיין בתנאי השימוש של אותם צדדים שלישיים

לעניין שירותי Google Analytics –

 • עוגיות צד שלישי אשר בעזרתן האתר עשוי לתעד את כתובת ה-IP, מערכת ההפעלה ותוכנת הדפדפן בה נעשה שימוש באתר וביכולתו לזהות מכתובת ה-IP את זהות ספק האינטרנט והמיקום הגאוגרפי של נקודת ההתקשרות של המשתמש. חלק מהמידע באתר נאסף באמצעות קבצי Cookies (קבצי טקסט קטנים המוכנסים למחשב ומתעדים מידע על המשתמש, שאליו האתר יכול לגשת), וזאת בתלוי בנכונות המשתמש לאפשר קבלת קבצים מסוג אלה באמצעות הגדרות דפדפן הגלישה באתר.
 • עם זאת, מובהר כי דחיית קבלת קבצי ה-Cookies הנשלחים מהאתר עלולה לפגוע בתפקוד חלקים וכלי עזר הפועלים באתר.

איסוף מידע מרשתות חברתיות –

 • כאמור, באתר נעשה שימוש בעוגיות צד שלישי Facebook Pixel המותקנות על ידי צדדים שלישיים שבעזרתם האתר עשוי לאסוף מידע מסוים לשם מחקר התנהגות ודמוגרפיה, לצורך פרסום מותאם ברשתות המדיה. האתר יקבל מידע אודות המשתמש לרבות פרטים, תמונות, תמונת פרופיל, טווח גילאים, מין, כתובת דואר אלקטרונית ומספר מזהה (הניתן לכל משתמש), מזהים ייחודיים למכשיר ממנו המשתמש גולש ומאפייניו, פעילות באתר לרבות העמודים בהם המשתמש צפה ומידע נוסף בהתאם להסכמות שבין המשתמש ובין אתרי הרשתות החברתיות. המידע שייאסף יהיה זמין רק לחשבון הפרסום של אתר קמפוסIL. ביכולת המשתמש לשלוט בעוגיות הללו באמצעות הגדרות הדפדפן שברשותך.
 • לפרטים נוספים בעניין זה יש לעיין בתנאי השימוש של Google ושל Facebook.
 • בהסכמתך לתנאי מדיניות פרטיות זו ולתנאי השירותים המפורטים בה, הנך מסכים לשימוש בטכנולוגיות המתוארות ובטכנולוגיות אחרות, כפי שיהיו מעת לעת עבור מטרות דומות, לרבות שימוש במידע שייאגר באמצעותן לצורך זיהוי ו/או אפיון של המשתמש על פיהן.
 • יובהר כי באפשרותך בכל עת גם לעדכן או לשנות את הגדרות מכשירך/מחשבך ולחסום באופן גורף או חלקי את השימוש בקובצי Cookies שונים ו/או בהרשאות אחרות המתבקשות על-ידי שירותים מקוונים ודיגיטליים שבשימושך. במקרה כזה, ייתכן כי שירותים מסוימים, כולם או חלקם, לא ייפעלו כראוי (לדוגמה, ייתכן כי זיהוי אוטומטי, העדפות שימוש או שפה לדוגמה לא ישמרו). שינוי הגדרות מכשירך כאמור הינו באחריותך בלבד. כמו כן, תוכל אף להסיר עצמך משימוש ב- Google analytics ובשירותי צד ג' אחרים כמפורט לעיל, על-פי תנאיהם, ולהגדיר מחדש ולשלוט בפרסום המופנה אליך מגוגל, פייסבוק ואחרים דרך הגדרות המשתמש שלך ישירות באתריהם. לדוגמה, באתר הפייסבוק שלך, תוכל לגשת להגדרות הפרופיל שלך: – הגדרות ופרטיות – הגדרות – המידע שלך בפייסבוק – פעילות מחוץ לפייסבוק (שם תוכל לנהל את המידע המשותף של פייסבוק ושל לקוחותיה העסקיים, לפי בחירתך).
 • איסוף ושמירה של מידע באמצעות האתר ייעשה, ככלל, למטרות הבאות: לצורך זיהוי המשתמש ואימות זהותו בעת הכניסה לאתר ובעת ביצוע תשלום או החזר תשלום; על מנת לאפשר לסיון טרם לשפר את חוויית המשתמש באתר, לייעל ולשפר את נגישות השירותים שהוא מספק למשתמש; לצורכי מחקר מדעי, ובייחוד לצורכי מחקר חינוך; על מנת לנתח באופן סטטיסטי את ביצועי המשתמשים ולנהל מעקב אחר נתוני נוכחותם, התקדמותם והשלמתם קורסים מקוונים במטרה לשפר את הקורס המקוון; על מנת לנטר ולזהות ניצול לרעה של האתר; על מנת לשפר את האתר, על מערכותיו ואבטחתו.
 • למען הסר ספק, המשתמש נותן בזאת הסכמתו לאיסוף, שימור ופרסום של מידע ונתונים כמותיים הנאספים לגביו לרבות באמצעות עוגיות צד שלישי, בדגש על שירותי Google Analytics וכן Facebook Pixel.
 • מידע אישי שנמסר לאתר יישמר בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), תשע"ז-2017.

ה. כללי התנהגות בסביבה המקוונת

 • על האתר חלים דיני מדינת ישראל, ובמקרים מסוימים גם דינים החלים על העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה.
 • משתמש המעלה חומר, מידע או תגובה מכל סוג שהיא לאתר נושא באחריות מלאה למעשיו.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור, חל איסור מוחלט להעלות תכנים הפוגעים בשמם הטוב של אחרים; חומרים המטרידים או מאיימים על אחרים; חומרים העוסקים בפעילות בלתי-חוקית; חומרים המפרים את קניינו הרוחני של אחר; חומרים מבזים, פורנוגרפיים, בוטים, לא מכבדים או בלתי חוקיים; חומרים הכוללים דברי פרסומת או שידול מסחרי; חומרים הקשורים לפעילות פוליטית מפלגתית וכל חומר הכולל, במכוון, מידע מטעה או בלתי מדויק המועלה בכוונה להטעות אחרים.
 • חל על המשתמש איסור מוחלט לעשות שימוש באתר ובשירותים הניתנים בו לרעה, לרבות בדרך של שיבוש או הכבדה על השירותים הניתנים באתר, יצירת גישה אליהם מרחוק, בכל אמצעי שהוא, העתקה של חומרים מהאתר באמצעים טכנולוגיים או אחרים וכיו"ב. כמו כן, חל איסור על הפרעה לשימוש או הנאה של משתמש אחר באתר או על כניסה בלתי מורשית לאתר או לחשבונות משתמשים אחרים בו.

ו. אחריות

 • השירות המוצע למשתמשים באתר הוא "כמות שהוא" ("‎AS IS").
 • סיון טרם לא תישא באחריות להתאמת השירותים הניתנים במסגרת האתר לצרכי המשתמש, כמו כן לא תישא באחריות לטעויות או לחסרים בחומרים או במידע המוצג באתר. בכלל כך לא תישא סיון טרם באחריות לכל נזק או הוצאה שנגרמו למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש באתר, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות האתר או הופעלו כתוצאה מהשימוש באתר במישרין או בעקיפין.
 • סיון טרם לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג באתר, על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.
 • לסיון טרם הזכות, לפי שיקול דעתו, לערוך ביקורת ביחס לפרסומים מכל סוג שהוא אשר יועלו לאתר, על ידי משתמשים או על ידי כל גורם אחר, באמצעות עריכתם או הסרתם – כולם או חלקם – מכל סיבה שהיא, וזאת מבלי להודיע על כך מראש או בדיעבד לגורם המפרסם.

ז. מדיניות ביטולים

 • במקרים בהם בוצעה העסקה במכר מרחוק (עסקה המבוצעת באמצעות טלפון או אינטרנט) הצרכן זכאי לבטל את העסקה עד 14 יום מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת טופס הגילוי. אם לא נמסר לצרכן בכתב שהוא זכאי לבטל בתוך 14 יום את העסקה, הוא רשאי לבטל בתוך 14 יום מהמועד שנמסר לו בכתב על הזכות זכות הביטול כאמור. שיעור דמי הביטול: 5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך מביניהם. (סעיפים 14ג- 14 ה לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981). במקרה והיה הביטול לאחר שהוחל בקורס, יהיה חייב הצרכן לשלם לעוסק גם את החלק היחסי ממחיר העסקה בגין החלק היחסי בקורס שאותו צרך.
 • מעבר לכך מדיניות נוספת רשומה בתיאור כל מוצר בהתאמה.

ח. שונות

 • סיון טרם רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת, כאשר כל שינוי כזה ייכנס לתוקף מיידית עם הצגתו באתר.
 • סיון טרם רשאית להשעות, להפסיק או להימנע מלספק גישה לאתר או לשירותים למשתמש שאינו מציית לתנאי השימוש, כולם או חלקם, או אם מטה סיון טרם או כל רשות מוסמכת חוקרים חשד להתנהגות המנוגדת לדין או לתנאי השימוש בעת השימוש באתר, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי של סיון טרם.
 • בכל פניה או שאלה הנוגעת לפעילות האתר, ניתן לפנות באמצעות כתובת הדוא"ל cookiecef@gmail.com.
 • סמכות שיפוט: תנאי השימוש באתר וכל טענה או סכסוך הקשורים לתנאי שימוש אלה ידונו על פי דיני מדינת ישראל ויכרעו בבית המשפט המוסמך בירושלים בלבד.
 • תנאי השימוש באתר והאתר עצמו מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מתייחסים לגברים ונשים כאחד.
 • סיון טרם מאחלת לכם חוויה פוריה, מאתגרת ומהנה מלימודיכם המקוונים ומהשימוש באתר.

תפריט נגישות

Scroll to Top